Hulladéklerakókkal kapcsolatos kivitelezések

 • Regionális komplex hulladékkezelő központ és lerakó létesítése Győr-Sashegy területen (2008-2009.)
 • Hulladéklerakók átmeneti és végleges, valamint felszámolásos rekultivációja (2008 – 2014.)
  • Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárd Hulladékgazdálkodási Rendszere Projekt (2008 – 2009.)
  • Homokhátság Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt – települési kommunális hulladéklerakók rekultivációs munkálatainak elvégzése (2008 – 2010.)
  • Győr, Pápai úti települési szilárdhulladék-lerakó 2009. júl. 16-án bezárt területének rekultivációja (2011.)
  • Hernád Völgye Települési Szilárdhulladék Rekultivációs Projekt (2012 – 2013.)
  • Tisza-tavi Régió hulladéklerakóinak rekultivációja (2013 – 2014.)
 • Aszód-Galgamácsai Veszélyes Hulladék Lerakó Telep 7/5 kazettájának bővítési munkálatai, valamint kiviteli és megvalósulási terveinek elkészítése (2011.)