Építőipari és környezetvédelmi kivitelezési tevékenységünk

Ipari jellegű beruházások kivitelezése

 • ipari létesítmények komplex kivitelezése
 • agrár és élelmiszeripari létesítmények kivitelezése
 • szennyvízkezelő-mű létesítés

Egyéb építőipari és környezetvédelmi kivitelezések

 • vízépítési feladatok
 • út és közút építés
 • nagytömegű földmunka
 • környezetvédelmi műszaki beavatkozások (kármentesítés) kivitelezése
 • monitoring rendszerek kiépítése

Hulladéklerakók kivitelezése

 • új, korszerű regionális hulladéklerakók és kapcsolódó létesítményeinek kivitelezése
 • lerakók és egyéb létesítmények korszerű szigetelési munkálatainak elvégzése
 • hulladéklerakók átmeneti és végleges, valamint felszámolásos rekultivációja

Környezetvédelmi szolgáltatások

Komplex környezetvédelmi tervezői szolgáltatások

 • földrajzi, éghajlati, talajtani, földtani, vízföldtani elemzések készítése
 • kármentesítési technológiák kidolgozása és annak környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata, próbaüzemi tervek készítése, engedélyezési dokumentációk összeállítása, engedélyek beszerzése
 • kármentesítési és egyéb monitoring-rendszerek tervezése, értékelése
 • rekultivációs tervdokumentációk készítése
 • vízi létesítményekkel kapcsolatos teljes körű tervezési feladatok ellátása, létesítési és üzemeltetési engedélyezési tervek készítése

Szakértés és dokumentációk elkészítése

 • levegőtisztaság-védelem
 • hulladékgazdálkodás
 • víz- és talajvédelem
 • zaj- és rezgésvédelem

Környezetvédelmi tanácsadás

 • hatályos jogszabályok, előírások szerinti komplett környezetvédelmi átvilágítás
 • jogszabályfigyelés, jogszabályváltozások követése
 • éves környezetvédelmi jelentések, bevallások, környezetvédelmi riportok elkészítése
 • hulladékgazdálkodással kapcsolatos szaktanácsadás
 • környezetvédelmi megbízotti feladatok teljeskörű ellátása
 • aktuális környezetvédelmi jogszabályok szerinti (adminisztrációs) rendszerek kidolgozása és működtetése
 • ügyfelet érintő környezetvédelmi engedélyeztetés(ek), ügyek menedzselése, hatóságok előtti képviselete

Műszaki ellenőrzés

Hatósági engedélyben és a hozzá tartozó, jóváhagyott kivitelezési tervdokumentációban foglaltak szerinti feladatok figyelemmel kísérése, ellenőrzése jogszabályban meghatározott szempontok alapján

 •      környezetvédelmi műszaki beavatkozások (kármentesítés) kivitelezésének műszaki ellenőrzése
 • építőipari, környezetvédelmi létesítmények kivitelezésének műszaki ellenőrzése