Út-, közút-, közmű építés

  • OT Industries – KVV Kivitelező Zrt. megbízásából Barátság I. vezeték kiváltó rekonstrukciója projekt keretében a Hont „0” pont – 28+220 km+m szelvények közötti nyomvonal szakaszon létesítendő új DN450-es kőolajvezeték komplex alépítményi munkáinak ellátása (2014 – 2015.)
  • A Mátrai Erőmű Zrt. területén létesítendő 15 MW-os fotovoltaikus erőműhöz kapcsolódó szervíz úthálózat építése és villámvédelmi vezeték fektetéséhez szükséges földmunka (2015.)
  • Dalmand Zrt. szilfási sertéstelepén malacnevelő istálló kapcsolódó útépítési, közműépítési munkáinak elvégzése (2016.)
  • Mohácsi sertésvágóhídhoz vezető út, közlekedési kapcsolati út (56-os út és a 0144.hrsz út csatlakozásánál csomópont, 0144. hrsz.-ú bekötő út) kivitelezési munkálatai (2014 – 2015.)